Conformarea este o activitate derulată în sprijinul oricărui agent economic obligat să îndeplinească cerințe din legislația de mediu. Dincolo de complexitate, legislația de mediu este volatilă și comportă sancțiuni dure, care merg până la închiderea activității. De asemenea, conformarea mai presupune și implementarea măsurilor impuse prin controlalele de mediu, situație care poate pune agenții economici în fața unor dificutăți neașteptate: identificarea unor furnizori noi, achiziția de utilaje sau dispozitive nefamiliare, dezvoltarea unor noi proceduri interne 

Identificarea datelor de mediu, monitorizarea și raportarea acestora sunt activități specifice derivate atât din legislație, cât și din nevoile interne ale companiilor. Dincolo de rapoartele legale, construim soluții pentru transparența informațiilor și fundamentarea deciziilor strategice din firmă.

Folosim metode ergonomice, standardizate și verificate în practică.