Încă din 2015 compania noastră s-a specializat în oferirea de soluții pentru optimizarea costurilor pentru operatori economici industriali, producători de bunuri sau procesatori de deșeuri.

Număr de inregistrare in Registrul național al operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor: RO-252-27.12.2017 – B / RO-251-27.12.2017 – C

Membru al Camerei de Comerț și Industrie București