Standardizarea activității duce la controlul calității

 

Standardizarea activității este o etapă importantă în organizarea unei întreprinderi, generând multiple avantaje, dintre care cele mai importante sunt:

  1. micșorarea numărului de abateri calitative;
  2. simplificarea instructajului angajaților
  3. creșterea calității evidențelor (gestiune, producție, procese auxiliare etc.);
  4. accesul la parteneriate cu clienți semnificativi – corporații, administrație publică;
  5. creșterea controlulului în business.

Compania noastră oferă soluții de standardizare, planificare și control al activității din 2007. Din 2015 ne-am profilat pe intrepreinderi din industria prelucrătoare.

Finanțare și management pentru investiții

Procesarea mecanică automată este cheia productivității și condiția absolut necesară pentru dezvolarea sustenabila a business-ului de prelucrare. Compania noastră furnizează din 2010 soluții customizate pentru dezvoltare și management industrial. Este vorba de managementul schimbarii, planificarea și controlul procesului de implementarea a unor noi utilaje. Colaboram cu consultanți specializati in atragerea fondurilor europene. guvernamentale sau private în vederea susținerii activității de producție.

Politici de personal și soluții de îmbunătățire a organizării activității

 

Personalul este cea mai importantă resursă a companiilor de prelucrare a deșeurilor. Fidelizarea angajaților și crearea unui climat de muncă prietenos este o premisă de stabilitate a activității.

Protecția tehnologiilor de reciclare, a inovațiilor generatoare de profit suplimentar este un alt aspect important de natură să asigure un avantaj competitiv oricărui actor din industria colectării și reciclării deșeurilor.